Aikuisen AD/HD-oireita ja piirteitä testaavia ja kuvaavia lomakkeita

Aikuisen AD/HD-testi (engl.)

WURS (Wender Utah Rating Scale).

Tätä lapsuudenaikaisia oireita kuvaavaa testiä käyttävät myös suomalaiset lääkärit diagnosoidessaan AD/HD-aikuisia.

Amen Clinic Online Interactive ADD Tests (engl.)

Amen Clinic Online Interactive ADD Tests Online ADD Evaluation and Online Brain System Evaluation.

The Amen Brain System ADD Subtype Test is a valuable tool to help determine if there are problems in the prefrontal cortex, anterior cingulate gyrus, basal ganglia, temporal lobes or deep limbic system. It provides the basis for targeted interventions. A person may have more than one type of problem, some people even have four or five problems areas. It's important to note that this (or any) questionnaire is never meant to be used alone. This online ADD test is not meant to provide a diagnosis, but rather it serves as a guide to help people begin to identify problems and get further evaluation if needed.

This is not a medical evaluation, but intended to give you information to think about and discuss with your medical and mental health professionals.

Dr. Daniel G. Amen M.D.
Amen Clinics Inc

Naisten AD/HD-piirteitä kuvaavia listoja löydät allaolevista linkeistä:

Nämä eivät ole virallisia diagnosointilomakkeita.
Nämä tarkistuslistat on koottu eri lähteistä ja ne ovat tarkoitettu naisille AD/HD-oireiden / piirteiden tunnistamista varten.

Lähteet:

Airaksinen, Eila &Airaksinen Mauno M. 2003: Nuorten aktiivisuus- ja tarkkaavuushäiriön lääkehoidon perusteet. Duodecim 2003;119(16):1553-62.
Nadeau, Kathleen G. &Quinn, Patricia O. 2002: Understanding Women with AD/HD. Advantage Books.
Updated 12.08.2010/RK